15 CRTICA IZ ŽIVOTA UNIVERZITETA PIM TOKOM 2021. GODINE

RETROSPEKTIVA RADA UNIVERZITETA PIM TOKOM 2021.

1. ERAZMUS+ PROGRAMI

Univerzitet PIM je tokom 2021. realizovao međunarodni programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja Erazmus+ sa Slovenijom i Rumunijom i krenuo sa pripremama za međunarodnu razmjenu sa Španijom i Srbijom (https://univerzitetpim.com/erasmus-razmjena-2021/ i https://univerzitetpim.com/erasmus-konkursi/).

Tokom maja mjeseca 2021. godine, profesori i predavači iz Maribora i sa Više ekonomske škole iz Celja, gostovali su na Univerzitetu PIM gdje su održali predavanje na temu “Dobre etičke prakse u poslovanju“ (https://univerzitetpim.com/pocetna/odrzana-prva-predavanja-u-okviru-erasmus-projekta-dobre-eticke-prakse-u-poslovanju-2/ i https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/erasmus-celje-oktobar-2021/), a u novembru mjesecu na Univerzitetu PIM, gostujuća profesorica sa Tehničkog fakulteta iz Hunedoare, Rumunija, održala je predavanje na temu „Lični razvoj i samospoznaja.“ (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/mihaela-popa-prvo-predavanje-2021/)

2. STED 2021

U periodu od 2-6. juna 2021. godine, u hotelu Leotar u Trebinju, u saradnji sa deset institucija iz Evrope i regiona, održana je deseta po redu Međunarodna konferencija STED. Na Konferenciji je učestvovalo oko 300 autora sa 120 prijavljenih radova iz jedanaest zemalja iz Evrope i regiona (http://conf.univerzitetpim.com/en/home-page/).

3. ZBORNIK RADOVA SA KONFERENCIJE STED 2021

Objavljen je Zbornik radova sa Konferencije STED 2021 sa oko stotinu naslova od preko 150 autora i koautora koji možete pogledati na web stranici Konferencije (http://conf.univerzitetpim.com/zbornik-radova/).

4. STED JOURNAL

Objavljena su dva redovna broja STED Journala, a radove možete pogledati na web stranici časopisa (https://stedj-univerzitetpim.com/home/).

5. CAHR PROJEKAT

Univerzitet PIM je u 2021. realizovao projekat ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” (CAHR) koji je finansijski podržala Evropska komisija. Rezultati ,,Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u BiH”, izrađene tokom projekta, više puta su javno predstavljeni (u Istočnom Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Brčkom). (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/institucionalno-krsenje-ljudskih-prava-u-bih/)

6. CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE STUDENATA

Pokrenut Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta PIM, koji je preuzeo organizaciju programa dodatnog stručnog usavršavanja studenata i program savjetovanja studenata po pitanju razvoja karijere. (http://univerzitetpim.com/centar-za-razvoj-karijere/)

7. PROGRAM DODATNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STUDENATA

Održano je šest stručnih obuka iz oblasti ekonomije, poslovanja i poslovne komunikacije („Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha“ – https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/obuka-moderni-biznis-plan-2021/,  Efektivna poslovna komunikacija“ – https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/efektivna-poslovna-komunikacija/, edukacija o finansijskim ulaganjima „Nije zlato sve što sija“ – https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/edukacija-o-ulaganju-u-zlato/, „Kako napraviti biznis plan“ – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/za-studente-univerziteta-pim-u-banjoj-luci-odrzana-je-strucna-obuka-na-temu-kako-napraviti-biznis-plan-kao-dio-godisnjeg-programa-strucnih-obuka/, „Vještine javnog nastupa“ – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/odrzana-je-strucna-obuka-pod-nazivom-vjestine-javnog-nastupa-za-studente-univerziteta-pim/, Kancelarijsko poslovanje“ – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/odrzana-strucna-obuka-kancelarijsko-poslovanje-za-studente-odjeljenja-univerziteta-pim-u-trebinju/), čime je nastavljen program dodatnog stručnog usavršavanja studenata započet tokom 2020. godine. Programe edukacija izvodili su profesori sa Univerziteta PIM i gostujući profesori i stručnjaci iz oblasti.

8. RADNI KOLEKTIV OBOGAĆEN NOVIM ČLANOVIMA

Tokom 2021. na Univerzitetu PIM radni odnos je zasnovalo nekoliko novih profesora i saradnika na različitim poslovima. Među novim članovima kolektiva su i studenti Univerziteta PIM koji su dobili priliku za sticanje radnog iskustva.

9. CENTAR ZA DIZAJN I MARKETING

Pokrenuta je služba Centar za dizajn i marketing (https://univerzitetpim.com/kontakt/) koja se brine o blagovremenom obavještavanju interne i eksterne javnosti o dešavanjima na Univerzitetu.

10. PODRŠKA STUDENTIMA

Direktor Univerziteta PIM prof. dr Ilija Džombić, dodijelio je nekoliko stipendija studentima Univerziteta u znak podrške (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/tamara-doslov-dobila-stipendiju/ i https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/ivana-dragojevic-dobila-stipendiju/).

11. STUDENTSKI PARLAMENT

Na Univerzitetu PIM studenti su uključeni u proces odlučivanja. Svake školske godine, studenti biraju svoje predstavnike u organima odlučivanja na Univerzitetu (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/novi-saziv-studentskog-parlamenta-2/).

12. HUMANITARNA AKCIJA „JEDAN SLATKIŠ, JEDNO DIJETE“

Humanitarna akcija „Jedan slatkiš, jedno dijete“ je tradicionalna humanitarna akcija na Univerzitetu PIM i Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/paketic-dom-rada-vranjesevic-2021/)

13. II REGIONALNI PMC MARKETINŠKI IZAZOV

U decembru 2021. godine, studenti III godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjaluci učestvovali su na takmičenju iz marketinga (II Regional PMC Marketing Challenge) u organizaciji Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, PM College iz Beograda. U konkurenciji od četrdeset i osam ekipa sa različitih fakulteta i univerziteta iz regiona naši studenti su osvojili drugo mjesto u kategoriji „Digitalno brendiranje“ sa idejnim rješenjem aplikacije „Banja Luka priča.“ (https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/ii-regionalni-pmc-marketing-calendz/)

14. STUDENTSKOM PRAKSOM BRŽE DO POSLA

U februaru 2021. godine studenti Univerziteta PIM učestvovali su u dvodnevnoj edukaciji „Unaprjeđenje vještina zagovaranja kroz medije“ u okviru projekta  „Studentskom praksom brže do posla.“ (https://univerzitetpim.com/pocetna/studenti-univerziteta-pim-ucestvovali-na-dvodnevnoj-edukaciji-unaprijedenje-vjestina-zagovaranja-kroz-medije-studentskom-praksom-brze-do-posla/)

15. PROMOCIJA KNJIGE “FORENZIKA GRAFIČKIH ELEMENATA U DOKUMENTIMA”

Univerzitet PIM Banja Luka promovisao je svoje izdanje stručno-naučne knjige iz područja vještačenja dokumenata pod nazivom “Forenzika grafičkih elemenata u dokumentima” autora Dane Brankovića i Vladimira Brankovića. (https://www.facebook.com/photo?fbid=4463998043619467&set=pcb.4464001226952482)