POZIV za sve zainteresovane studente završnih godina Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u projektu pod nazivom „Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“ („Monitoring, Advocacy and Legal Advice Centre“) u realizaciji Transparency International .

Continue ReadingPOZIV za sve zainteresovane studente završnih godina Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u projektu pod nazivom „Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“ („Monitoring, Advocacy and Legal Advice Centre“) u realizaciji Transparency International .