POZIV za sve zainteresovane studente završnih godina Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u projektu pod nazivom „Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“ („Monitoring, Advocacy and Legal Advice Centre“) u realizaciji Transparency International .

 

Transparency International u BiH objavljuje:
JAVNI POZIV


studentima Pravnih fakulteta za učešće u programu praćenja suđenja slučajeva korupcije u BiH

 

 

Transparency International u BiH (TI BiH) poziva sve zainteresovane studente završnih godina Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u projektu pod nazivom „Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“ („Monitoring, Advocacy and Legal Advice Centre“).

Opis programa:

Osnovni cilj Programa je praćenje suđenja za slučajeve korupcije na teritoriji cijele BiH sa ciljem povećanja transparentnosti sudskih postupaka, informisanja javnosti o procesuiranju korupcije i edukacije studenata prava, kao i pokretanje i formiranje mreže studenata pravnih fakulteta za praćenje suđenja za korupciju, a u cilju izgradnje njihovih kapaciteta i iskustava u antikorupcijskim incijativama.

Monitoring suđenja će vršiti studenti Pravnih fakulteta iz Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice i Bihaća –  po 6 studenata iz navedenih gradova, i to na sljedećim sudovima: Okružni sud Banjaluka, Kantonalni sud Sarajevo; Kantonalni sud Tuzla; Kantonalni sud Zenica; Kantonalni sud Bihać; Kantonalni sud Mostar; Sud BiH; Osnovni sud Brčko Distrikta.

Metodologija:

Način praćenja suđenja biće utvrđen metodologijom. Izabrani student/ica je obavezan da pohađa obuku vezanu za metodologiju, kao i da u svom mjestu studiranja/boravišta bude fizički prisutan suđenju te vodi evidenciju o dešavanjima u postupku prema unaprijed pripremljenom formularu i uz stalan nadzor TI BiH projektnog tima.

Uslovi učešća:

  • Student/ica 3. ili 4. godine Pravnog fakulteta koji je odslušao/la najmanje jedan predmet iz krivično-pravne oblasti;
  • Studenti/ce moraju biti izuzetno motivisani za praćenje suđenja i sticanje znanja vezanog za procesuiranje slučajeva korupcije, kao za i građanski aktivizam;
  • Od zainteresovanih kandidata očekuje se da budu na raspolaganju tokom perioda trajanja projekta, kao i tokom inicijalnih obuka planiranih u tom periodu;
  • Prednost će imati kandidati kojima je poznat način djelovanja nevladinih organizacija i koji imaju iskustva u građanskom aktivizimu.


Šta nudimo:

  • Priliku za sticanje novih znanja i dodatno usavršavanje;
  • Rad u perspektivnom timu i stručna predavanja;
  • Edukativne posjete sudovima;
  • Treninge na temu građanskog aktivizma, zagovaranja i procesuiranja korupcije;
  • Sertifikat o učešću na projektu;
  • Simboličnu novčanu naknadu.


Troškovi učešća:

Učešće za odabrane studente/ice je besplatno, i sve troškove u vezi sa projektnim aktivnostima u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Norveške Ambasade u BiH.

Broj studenata/ica:

Ukupno 36 (6 iz gradova: Banjaluka, Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać)

Javni poziv:

Javni poziv za učešće u Programu ostaje otvoren do 26.05.2019.godine.

Način prijavljivanja:  

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihprijave2019@gmail.com.

NAPOMENA: Od kandidata se očekuje da su odslušali barem jedan predmet iz krivično-pravne oblasti, te TI BiH zadržava pravo da traži provjeru ovog uslova. U prijavi je potrebno istaći da li je ispunjen ovaj uslov, i u kojoj akademskoj godini/ama. TI BiH zadržava pravo da sa izabranim kandidatima obavi razgovor.

Javni poziv_7_5_2019