Evaluacija nastavnog procesa – PF 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet           Odgovorni nastavnik
Retorika Prof.dr Ostoja Barašin
Poslovno pravo Prof.dr Brana Komljenović
Menadžment javne uprave Prof.dr Ljiljana Jović
Građansko procesno pravo Doc. dr Snježana Radošević