Evaluacija nastavnog procesa – PF 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

III godina – zimski semestar

          Predmet           Odgovorni nastavnik
Pravo evropskih institucija doc.dr Jelena Latinović
Krivično procesno pravo Doc. dr Miro Katić
Radno i socijalno pravo Prof.dr Brana Komljenović
Obligaciono pravo  Doc. dr Biljana Petrović