ZA STUDENTE ODJELJENJA UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU ODRŽANA JE STRUČNA OBUKA NA TEMU “TIMSKI RAD I MOTIVACIJA” KAO DIO GODIŠNJEG PROGRAMA STRUČNIH OBUKA

Zahvaljujući inicijativi, organizaciji i izradi godišnjeg programa stručnih obuka za studenate Univerziteta PIM od strane našeg direktora i predsjednika Uprave, prof. dr Ilije Džombića, kao i njegovim obezbjeđenjem finansijskih sredstava za njihovu realizaciju, studentima našeg Univerziteta će u akademskoj 2020/21. god. biti organizovano najmanje 15 stručnih obuka i radionica iz 5 različitih oblasti.

Obuke koje će biti realizovane u toku akademske godine će dodatno proširiti znanje i vještine studenata Univerziteta PIM koji budu učestvovali u realizaciji pomenutog programa.

Važno je naglasiti da su sve radionice besplatne za naše studente, po čijem će završtetku polaznici dobiti certifikat kao dokaz o pohađanju obuke.

Naši studenti su sa radošću prihvatili poziv da učestvuju u programu stručne edukacije na temu „Timski rad i motivacija“, koja je održana u petak, 26. decembra 2020. godine u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju.

U interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom edukatora studenti našeg Univerziteta su imali priliku da se upoznaju sa dodatnim vještinama i tehnikama kao bitnim faktorima postizanja višeg nivoa timskog rada i znanja, a time i bolje produktivnosti rada.

Tokom obuke obrađeno je nekoliko tema kao što su: modeli izgradnje tima, faze formiranja i razvoja tima, faktori motivacije i druge teme. Isto tako, predstavljeno je nekoliko poslovnih primjera od kojih je svaki imao svoje specifičnosti.

U drugom dijelu obuke studenti su imali priliku da kroz testove, poput testova ličnosti, stilova rukovođenja, donošenja odluka, studije slučaja, anketa i upitnika najprije spoznaju vlastite osobine i pristupe rješavanju određenih poslovnih situacija, a potom saznaju i koje su ispravne, poželjne i adekvatne vještine za primjenu u realnom svijetu.

Svaki uspješan i produktivan tim prožima duh zajedništva. U timu važi staro pravilo: „svi za jednog – jedan za sve“.

Jednaku važnost predstavljao je i program samomotivacije i motivacije prema kojem su studenti iskazali posebno oduševljenje. Ovaj dio programa imao je za svrhu postizanje i uviđanj e važnosti mnogih životnih situacija, te da se kroz aktivnu analizu i diskusiju shvati značaj postavljanja poslovnog cilja.

U završnom dijelu obuke učesnicima je prezentovan motivacioni film koji je prikazao različite životne situacije sa kojima se svako od nas može suočiti, ali su isto tako i naučili da u sličnim okolnostima ne smijemo da odustajemo, nego da prihvatimo borbu, vjerujući u sebe.

U toku filma bilo je mnogo poučnih poruka koje su studenti zapisali, a potom je svako od njih podijelio svoja zapažanja sa prisutnima…

Prošavši stručnu obuku „Timski rad imotivacija”, studenti su sa sobom ponijeli mnogo dodatnog znanja, vještina, pozitivne energije, uz smijeh i stečena nova poznanstava. Evaluirajući program edukacije, naši studenti su istakli da je ispunila njhovo očekivanje.

Univerzitet PIM ovom prilikom želi da se zahvali svojim studentima za iskazano interesovanje i učešće u ovoj obuci.

Isto tako, zahvaljujemo se i prof. dr Nikoli Vojvodiću, edukatoru, i svim administrativnim službama Univerziteta koje su na profesionalan i stručan način realizovale ovu pomenutu edukaciju.

Posebnu zahvalnost u ime svih učesnika obuke dugujemo direktoru i predsjedniku Uprave Univerziteta PIM, prof. dr Iliji Džombiću, koji je prepoznao značaj ovakvih obuka za razvoj znanja naših studenata, inicirao i organizovao njihovu realizaciju.

Po završetku obuke studentima su uručeni certifikati.