ODRŽANA STRUČNA OBUKA “KANCELARIJSKO POSLOVANJE” ZA STUDENTE ODJELJENJA UNIVERZITETA PIM U TREBINJU

Za studente Studijskog centra Univerziteta PIM u Trebinju održana je 25. i 26. februara 2021. godine dvodnevna stručna obuka na temu “Kancelarijsko poslovanje”, zahvaljući inicijativi, organizaciji, obezbjeđenjem finansijskih sredstava, te izradi godišnjeg programa stručnih obuka od strane našeg direktora i predsjednika Uprave, prof. dr Ilije Džombića.

Ovakav oblik stručnog obrazovanja je sve više cijenjen i tražen u savremenom poslovnom okruženju, te postaje presudan faktor za postizanje uspjeha i sticanja konkurentske prednosti na tržištu rada.

U interakciji sa stručim edukatorom, Natašom Tofil, studenti su obradili plan i program obuke:

UVOD

 • Definicija i pojam kancelarijskog poslovanja;
 • Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanju – akt, predmet, dosije, fascikla, arhivska građa….
 • Korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju – aparat za kopiranje, prijem i slanje faksova, prijem i slanje e –mail pošte….
 • Kancelarijska oprema,odgovornost za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava koji se troše na dnevnoj osnovi i periodično;

ORGANIZACIJA RADA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Pravilno organizovanje radnog vremena i prostora u kancelarijskom poslovanju (time managament);
 • Značaj planiranja u organizaciji rada
 • Prijem stranki.

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

 • Vrste poslovnih knjiga u kancelarijskom poslovanju;
 • Primanje i čuvanje pošte u kancelarijskom poslovanju;
 • Zavođenje akata- predmeta;
 • Arhiviranje akata i čuvanje arhivske građe;
 • Dostavljanje akata;
 • Otpremanje pošte;
 • Forme tekstova, poslovnih pisama, dopisa;
 • Praktično popunjavanje određenih obrazaca poslovne dokumentacije –
 • Ugovori sa kupcima, korisnicima usluga, zaposlenima.

OSNOVE KNJIŽENJA I KONTROLA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

 • Priprema dokumentacije za knjiženje i saradnja sa knjigovođama;
 • Evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grijanje, voda, struja, telefon, zakupnine;
 • Priprema i ispostavljanje kupcima ili korisnicima usluga predračuna, faktture na osnovu njihovih narudžbi;
 • Vođenje knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura,  protokola, matične knjige..

PEČAT U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Važnost pečata , žigova i štambilja;
 • Način čuvanja pečata;
 • Korištenje pečata i ovjeravanje;
 • Odgovornost vezana za čuvanje i korišćenje pečata;

Studenti su izrazili zahvalnost na prilici da učestvuju u programu stručne obuke “Kancelarijsko poslovanje”, a svoja zapažanja su zabilježili u našim evaluacijskim intervjuima.  

Ono što su neki od naših studenata istakli o kvalitetu i zadovoljstvu edukacijom:

„Veoma sam zadovoljan kvalitetom obuke koja je u potpunosti ispunila moja očekivanja i potrebe” – Nebojša Kolak, student                 

„Edukator je posvećen temi, maksimalno precizan i zanimljiv pri izlaganju sadržaja vezanih za temu”, Andrea Saraba, student

„Stekla sam mnogo dobrih tehnika i savjeta koje možemo koristiti u kancelarijskom poslovanju. Ovakve vrste edukacija su od velikog značaja za sticanje dodatnih znanja i vještina i smatram da je kvalitet edukacije bio odličan.“- Nikolina Mirdinja, student

Evaluirajući program edukacije, naši studenti su istakli da je obuka iz kancelarijskog poslovanja ispunila njihova očekivanja.

Prošavši stručnu obuku “Kancelarijsko poslovanje” studenti su sa sobom ponijeli mnogo dodatnog znanja, vještina, pozitivne energije, ali i stekli neka nova poznanstva.

Na kraju, studentima su uručeni certfikati o učešću na pomenutoj edukaciji.

Univerzitet PIM ovom prilikom želi da se zahvali svojim studentima za iskazano interesovanje i učešće u ovoj obuci.

Isto tako, zahvaljujemo se Nataši Tofil edukatoru, kao i svim administrativnim službama Univerziteta koje su na profesionalan i stručan način realizovale ovu pomenutu edukaciju.

Posebnu zahvalnost u ime svih učesnika obuke dugujemo direktoru i predsjedniku Uprave Univerziteta PIM, prof. dr Iliji Džombiću, koji je prepoznao značaj ovakvih obuka za razvoj znanja naših studenata, inicirao i organizovao njihovu realizaciju.