POZIV ZA STUDENTE – STRUČNA OBUKA NA TEMU „VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA“

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka organizuje za sve studente Univerziteta i stručnu obuku na temu „Vještine javnog nastupa“.

Obuka će se održati na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka 10.03.2021. godine sa početkom u 11 časova u Sali 5.

PROGRAM OBUKE

11:00- 12:30 SAVREMENO KOMUNICIRANJE (Prof. dr Ljubomir Zuber)

  • osnovi komuniciranja
  •  barijere u komuniciranju i savladavanje treme
  • upravljanje komuniciranjem i odnosi s javnošću

13:00-14:30 STRATEGIJE JAVNOG NASTUPA (Prof. dr Ljubomir Zuber)

  • govor i komponente govora
  • poruka
  • mediji i komuniciranje s medijima

15:00- 16:30 RADIONICA: NASTUP PRED KAMEROM (Mladen Vujinović, reporter RTRS-a)

  • pripreme za TV nastup
  • izjava, intervju, unakrsno ispitivanje i odgovori na pitanja
  • kako pridobiti povjerenje auditorijuma
  • Snimanje učesnika pojedinačno (simulacija TV debate)

Zainteresovani studenti svoje prijave mogu dostaviti najkasnije do 08.03.2021. godine putem    e-maila: natasa.tofil@univerzitetpim.com

Prijava treba da sadrži podatke o studentu, broj indexa i broj mobilnog telefona.

Obuka je besplatna sa sve studente Univerziteta PIM.

Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat o učešću na obuci.