ZA STUDENTE STUDIJSKOG CENTRA UNIVERZITETA PIM U TREBINJU ODRŽANA STRUČNA OBUKA NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA“ KAO DIO GODIŠNJEG PROGRAMA STRUČNIH OBUKA

Zahvaljujući inicijativi, organizaciji i izradi godišnjeg programa stručnih obuka za studenate Univerziteta PIM od strane našeg direktora i predsjednika Uprave, prof. dr Ilije Džombića, kao i njegovim obezbjeđenjem finansijskih sredstava za njihovu realizaciju, studentima našeg Univerziteta će u akademskoj 2020/21. god. biti organizovano najmanje 15 stručnih obuka i radionica iz 5 različitih oblasti.

Obuke koje će biti realizovane u toku akademske godine će dodatno proširiti znanje i vještine studenata Univerziteta PIM koji budu učestvovali u realizaciji pomenutog programa.

Važno je naglasiti da su sve radionice besplatne za naše studente, po čijem će završtetku polaznici dobiti certifikat kao dokaz o pohađanju obuke.

 

Naši studenti su sa radošću prihvatili poziv da učestvuju u programu stručne edukacije na temu „Timski rad i motivacija“, koja je održana u petak, 26. decembra 2020. godine u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju.

U interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom edukatora studenti našeg Univerziteta su imali priliku da se upoznaju sa dodatnim vještinama i tehnikama kao bitnim faktorima postizanja višeg nivoa timskog rada i znanja, a time i bolje produktivnosti rada.

Tokom obuke obrađeno je nekoliko tema kao što su: modeli izgradnje tima, faze formiranja i razvoja tima, faktori motivacije i druge teme. Isto tako, predstavljeno je nekoliko poslovnih primjera od kojih je svaki imao svoje specifičnosti.

U drugom dijelu obuke studenti su imali priliku da kroz testove, poput testova ličnosti, stilova rukovođenja, donošenja odluka, studije slučaja, anketa i upitnika najprije spoznaju vlastite osobine i pristupe rješavanju određenih poslovnih situacija, a potom saznaju i koje su ispravne, poželjne i adekvatne vještine za primjenu u realnom svijetu.

Svaki uspješan i produktivan tim prožima duh zajedništva. U timu važi staro pravilo: „svi za jednog – jedan za sve“.

Jednaku važnost predstavljao je i program samomotivacije i motivacije prema kojem su studenti iskazali posebno oduševljenje. Ovaj dio programa imao je za svrhu postizanje i uviđanj e važnosti mnogih životnih situacija, te da se kroz aktivnu analizu i diskusiju shvati značaj postavljanja poslovnog cilja.

U završnom dijelu obuke učesnicima je prezentovan motivacioni film koji je prikazao različite životne situacije sa kojima se svako od nas može suočiti, ali su isto tako i naučili da u sličnim okolnostima ne smijemo da odustajemo, nego da prihvatimo borbu, vjerujući u sebe.

U toku filma bilo je mnogo poučnih poruka koje su studenti zapisali, a potom je svako od njih podijelio svoja zapažanja sa prisutnima…

Prošavši stručnu obuku „Timski rad imotivacija”, studenti su sa sobom ponijeli mnogo dodatnog znanja, vještina, pozitivne energije, uz smijeh i stečena nova poznanstava. Evaluirajući program edukacije, naši studenti su istakli da je ispunila njhovo očekivanje.

Univerzitet PIM ovom prilikom želi da se zahvali svojim studentima za iskazano interesovanje i učešće u ovoj obuci.

Isto tako, zahvaljujemo se i prof. dr Nikoli Vojvodiću, edukatoru, i svim administrativnim službama Univerziteta koje su na profesionalan i stručan način realizovale ovu pomenutu edukaciju.

Posebnu zahvalnost u ime svih učesnika obuke dugujemo direktoru i predsjedniku Uprave Univerziteta PIM, prof. dr Iliji Džombiću, koji je prepoznao značaj ovakvih obuka za razvoj znanja naših studenata, inicirao, organizovao njihovu realizaciju, te po završetku obuke uručio certifikate za 25 studenata koji su učestvovali u obuci.