AKTIVNI DECEMBAR U STUDIJSKOM CENTRU UNIVERZITETA PIM, ODJELJENJE U TREBINJU

Naše koleginice, Kristina Milanović sa Pravnog fakulteta i Sara Vukajlović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM (Trebinje), odbranile diplomske radove

Bliži se Nova godina, a u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju radno je i aktivno. U SC Trebinje, odlučili su da će u 2022. ući sa novim pobjedama.

Prvo je koleginica Kristina Milanović, redovna studentkinja osnovnog studija Pravnog fakulteta SC Trebinje, Odjeljenja PIM u Trebinju, 18. decembra 2021. godine, pred Komisijom u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr Aleksandra Vuković, predsjednik komisije
  2. doc. dr Dragoljub Reljić, mentor
  3. prof. dr Nikša Grgurević, član,
  4. mr Nada Banović, zapisničar,

odbranila diplomsku tezu pod nazivom “Revizija protiv drugostepene presude u parničnom postupku” i stekla zvanje diplomirani pravnik, a zatim je šest dana kasnije, 24. decembra 2021. godine, naša koleginica Sara Vukajlović, redovna studentkinja studijskog programa Finansije i bankarstvo, Ekonomskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i mendžment, Odjeljenje u Trebinju, odbranila diplomski rad na temu „Instrumenti spoljnotrgovinske politike.”

Koleginica Sara Vukajlović je odbranila rad pred Komisijom koju su činili:

  1. doc. dr Rada Kučinar, predsjednik komisije,
  2. prof. dr Nikša Grgurević, mentor,
  3. prof. dr Mladen Ivić, član.
  4. Zapisnik je vodila koleginica mr Nada Banović.

Odbranivši diplomski rad, koleginica Sara je stekla zvanje diplomirani ekonomista (240 ECTS).

Koleginica Kristina Milanović je pod mentorstvom doc. dr Dragoljuba Reljića, u svom diplomskom radu proučavala odredbe procesnih zakona koje regulišu postupak revizije koji slijedi nakon pravosnažnosti sudske odluke.

U diplomskom radu “Revizija protiv drugostepene presude u parničnom postupku,” koleginica Milanović navodi da je predmet revizije zaštita od prevare i greške, ali i preventivno djelovanje u pogledu nastajanja prevara ili grešaka.

Ključne riječi: zakon o parničnom postupku, razlozi za reviziju, granice ispitivanja drugostepene presude, sadržaj revizije, postupak povodom revizije

SUMMARY: In this diploma thesis, the subject of study will be the provisions of the procedural laws applied in Bosnia and Herzegovina, which regulate the procedure that follows after the finality of the decision called revision.

The subject of the audit was protection against fraud, error, and it also tried to act preventively with regard to the occurrence of fraud or error.  The procedure that follows regarding the revision after the finality of the court decision made in the second instance is to point out the importance of these provisions gradually, piece by piece from the standpoint of theory and practice according to which the first instance and revision court act to identify it faster and easier.

Keywords: law on civil procedure, reasons for revision, limits of examination of the second instance verdict, content of the revision, procedure regarding the revision 

Kristina Milanović, Sažetak diplomskog rada

S druge strane, koleginica Vukajlović, proučavajući međunarodnu trgovinu i spoljnotrgovinsku politiku zemalja, navodi da je “ekonomski interes uvijek u prvom planu kako za pojedinca, poslovne i druge subjekte, tako i za državu i međunarodno okruženje u kom djeluje” te da je u današnje vrijeme globalizacije, uticaj spoljne trgovine nezaobilazan kada se govori o međunarodnim odnosima. Koleginica Vukajlović takođe tvrdi da je spoljna trgovina dovela do rješenja problema neravnomjerne raspodjele privrednih bogatstava zemalja.

Ključne riječi: međunarodna trgovina, spoljna trgovina, spoljnotrgovinska politika, carine, kvote, dozvole, prelevman, damping.

SUMMARY: Economic interest is always in the forefront for the individual, business and other entities, as well as for state and the international environment in which they operate. Nowadays the impact of globalization is present in various aspects of human life and activity, so new interdependencies between different laws of countries are created every day. That is why foreign trade has an inevitable impact on international relations.

Thanks to foreign trade, a solution has been found, one that would solve the unequal distribution of economic wealth among countries. However, with the appearance of foreign trade, various organizations and institutions have emerged that regulate the process itself in order to improve international relations. One of such institutions is each individual country, which with its foreign trade policy influences the creation of economic relations with foreign countries. Based on the instruments of foreign trade policy and its measures, the country strives to achieve its goals and protect its market.

Keywords: international trade, foreign trade, foreign trade policy, custom duties, quotas, permits, levies, dumping

Sara Vukajlović, Sažetak diplomskog rada

STRUČNA OBUKA NA TEMU “EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA”

Ukoliko ste pomislili da je ovo sve, prevarili ste se. U decembru mjesecu, u Studijskom centru u Trebinju, studenti su imali još jednu zanimljivu i nesvakidašnju aktivnost.

Danas, 27. decembra 2021. godine, za studente Univerziteta PIM, SC Trebinje, održana je stručna obuka na temu “Efektivna poslovna komunikacija”. Obuku je držala mr Danijela Jokanović, psiholog. Nešto od atmosfere sa obuke prenosimo vam narednim fotografijama. Nastavak radionica I stručne obuke, slijedi sutra u periodu od 11:00 do 14:00 časova.