STUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

Naša koleginica Blanka Botić odbranila je diplomski rad na temu „Internet marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9.3.2022. godine. Čestitamo Blanki na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste. SAŽETAK: Internet marketing je veoma važno sredstvo koje uprava kompanije koristi za bolju poziciju na tržištu. Primjenom internet marketinga na efikasan, ekonomičan i efektivan način, menadžment kompanije je uspostavio odnos između kompanije i potrošača, s jedne strane i između korisnika usluga, s druge strane. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini internet marketing će u kratkom vremenskom periodu postajati uspješan i nezamjenjiv poslovni model, a…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

AKTIVNI DECEMBAR U STUDIJSKOM CENTRU UNIVERZITETA PIM, ODJELJENJE U TREBINJU

Naše koleginice, Kristina Milanović sa Pravnog fakulteta i Sara Vukajlović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM (Trebinje), odbranile diplomske radove Bliži se Nova godina, a u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju radno je i aktivno. U SC Trebinje, odlučili su da će u 2022. ući sa novim pobjedama. Prvo je koleginica Kristina Milanović, redovna studentkinja osnovnog studija Pravnog fakulteta SC Trebinje, Odjeljenja PIM u Trebinju, 18. decembra 2021. godine, pred Komisijom u sljedećem sastavu: prof. dr Aleksandra Vuković, predsjednik komisijedoc. dr Dragoljub Reljić, mentorprof. dr Nikša Grgurević, član,mr Nada Banović, zapisničar, odbranila diplomsku tezu pod nazivom “Revizija protiv drugostepene presude u parničnom…

Continue ReadingAKTIVNI DECEMBAR U STUDIJSKOM CENTRU UNIVERZITETA PIM, ODJELJENJE U TREBINJU

STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. Naša studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su: prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Nikola Vojvodić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Sara Lindo u svom diplomskom radu pisala je o strategijskom menadžmentu koji je veoma interesantno i dinamično područje savremenog…

Continue ReadingSTUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD