DIGITALNA ILI TRADICIONALNA EKONOMIJA, PROF. DR MLADEN MILIĆ

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, prof. dr Mladen Milić, objasnio je pojam, razlike između digitalne i tradicionalne ekonomije, te prednosti koje digitalna ekonomija ima u odnosu na tradicionalnu.  Digitalna ili tradicionalna ekonomija Unazad nekoliko godina gotovo nezamisliv tempo tehnoloških promjena koji je zahvatio globalno svjetsko tržište, a time i regionalna i nacionalna, dokaz su potpuno novog razvoja koji konceptualno i istorijski značajno mijenja ekonomski i društveni okvir poslovanja. Industrijska revolucija IV generacije, zasnovana na revoluciji informacione i komunikacione tehnologije i digitalizacije, dala je i daje nemjerljiv doprinos u razvoju digitalne ekonomije ne samo u globalnim razmjerama. Izuzetno brz napredak i razvoj…

Continue ReadingDIGITALNA ILI TRADICIONALNA EKONOMIJA, PROF. DR MLADEN MILIĆ

ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, DAMIR MARINOVIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Damira Marinovića. Tema njegovog master rada bila je „Povodi za kodifikaciju evropskog trgovinskog prava“. U sastavu Komisije bili su: 1. prof. dr Predrag Raosavljević, predsjednik Komisije, 2. doc. dr Jelena Latinović, mentor i član Komisije, 3. doc. dr Biljana Petrović, član Komisije 4. Gordana Marković, zapisničar Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je master rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio sve kriterije koje jedan diplomski rad treba da ispuni, čime je Damir Marinović, zasluženo stekao zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM. Predsjednik komisije,…

Continue ReadingODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, DAMIR MARINOVIĆ

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U TREBINJU, ANDREA ANDRIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Trebinju održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Andree Andrić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Zastoj i prekid zastarijevanja u obligacijama“. U sastavu komisije bili su: 1. doc. dr Biljana Petrović, predsjednik Komisije,2. prof. dr Aleksandra Vuković, mentor i član Komisije,3. doc. dr Rada Kučinar, član Komisije4. mr Nada Banović, zapisničar Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je Andrea Andrić tokom cjelokupnog studiranja pokazala veliki trud i zalaganje što je potvrdila kroz svoj diplomski rad, koji je po mišljenju Komisije zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada čime je Andrea zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta…

Continue ReadingODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U TREBINJU, ANDREA ANDRIĆ

UNIVERZITET PIM I SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ” OBILJEŽILI ŠKOLSKU SLAVU SVETOG SAVU

Univerzitet PIM i SC „Ljubiša Mladenović“ su, uz prisustvo rukovodstva i najužeg kruga zaposlenih, obilježili školsku slavu - Svetog Savu. U slavskom duhu je prelomljen slavski kolač i istaknut značaj i veličina lika, djela i misije našeg velikog svetitelja, mislioca, humaniste i prosvetitelja Svetog Save. Studentima, učenicima, profesorima i zaposlenima na našem univerzitetu i srednjoj školi želimo srećnu školsku slavu uz poruku: „Svetosavsku misao treba da njegujemo i čuvamo i da je utkamo u savremene tokove, te na taj način istinu iskažemo kroz moderne forme, a pritom sačuvamo suštinu. Čuvanje jezika i pisma su osnov za očuvanje nacionalnog identiteta kao i ispunjenje…

Continue ReadingUNIVERZITET PIM I SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ” OBILJEŽILI ŠKOLSKU SLAVU SVETOG SAVU

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA UNIVERZITETU PIM, DŽENAN UJKANOVIĆ

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Dženana Ujkanovića. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Biorazgradivi ambalažni materijal u grafičkoj industriji“. U sastavu komisije bili su: 1. prof. dr Veljko Vuković, predsjednik Komisije,2. doc. dr Dejan Kojić, mentor i član Komisije,3. prof. dr Radenko Đurica, član Komisije4. Dijana Mitrović, zapisničar Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je riječ o odlično urađenom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio standarde više nego dobrog diplomskog rada, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Dženan Ujkanović zasluženo stekao zvanje diplomirani inženjer…

Continue ReadingODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA UNIVERZITETU PIM, DŽENAN UJKANOVIĆ