ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NA UNIVERZITETU PIM, DŽENAN UJKANOVIĆ

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM održana je javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Dženana Ujkanovića. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Biorazgradivi ambalažni materijal u grafičkoj industriji“.

U sastavu komisije bili su:

1. prof. dr Veljko Vuković, predsjednik Komisije,

2. doc. dr Dejan Kojić, mentor i član Komisije,

3. prof. dr Radenko Đurica, član Komisije

4. Dijana Mitrović, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je riječ o odlično urađenom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio standarde više nego dobrog diplomskog rada, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Dženan Ujkanović zasluženo stekao zvanje diplomirani inženjer grafike i dizajna.

Mentor, doc. dr Dejan Kojić, istakao je sljedeće:

“Ovaj diplomski rad urađen je po svim standardima i parametrima kvaliteta za završni rad na prvom ciklusu studija. Tema je izuzetno značajna i aktuelna sa stanovišta grafičke industrije i ekologije. S jedne strane ambalažni materijali predstavljaju gotovo neograničeno tržište za štamparsku industriju, dok sa druge strane, svijest o očuvanje životne sredine u današnje vrijeme mora biti izrazito razvijena kod svakog visokoobrazovanog mladog čovjeka i budućeg inženjera.”

Kandidat je uputio veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Želio bih da se zahvalim članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj diplomski rad i time steknem zvanje diplomiranog inženjera grafike i dizajna.

Posebnu zahvalnost dugujem svom mentoru, doc. dr Dejanu Kojiću, koji mi je svojim iskustvom i savjetima pomogao da svoj rad istražim i napišem na adekvatan način.

Velika mi je čast što sam svoje zvanje stekao na ovoj visokoškolskoj ustanovi koja mi je omogućila da se, kako teorijski, tako i kroz praktični dio, upoznam sa oblašću koju sam odabrao za školovanje.

Iskrene čestitke  našem studentu Dženanu Ujkanoviću i mentoru doc. dr Dejanu Kojiću!