Šta je Alumni?

Alumni je popularni naziv (latinskog porijekla, starateljstvo, štićenik) za bivše studente neke visokoškolske ustanove. Alumni (latinski množina od „laumnus“) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće univerziteta, koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu, a na nekim univerzitetima imaju dugogodišnju tradiciju.

Ciljevi Alumni kluba

Cilj je uspostavljanje i održavanje veze između fakulteta  i diplomiranih studenata kao i podsticanje saradnje između fakulteta, preduzeća i organizacija u kojima su zaposleni. Univerzitet PIM Banja Luka želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo vezano za njihove želje i potrebe (studiranjem ili pronalaskom posla) već i njihovo razmišljanje o samom studiju (njihovi prijedlozi i primjedbe). 

Bivši studenti mogu uticati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, uticati na profilisanje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta.

Moramo naglasiti važnost saradnje između fakulteta i preduzeća u kojima rade bivši studenti i to u smislu skretanja pažnje potencijalnim poslodavcima na zapošljavanje budućih diplomanata.

Glavni ciljevi Alumni kluba Univerziteta PIM su:

  • upostavljanje i održavanje veze između fakulteta i njegovih studenata nakon završetka studiranja; 
  • povezivanje svih nekadašnjih studenata kroz druženja i razmjenu iskustava; 
  • razvijanje saradnje između fakulteta i preduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti; 
  • razmjena stručnih i poslovnih informacija između članova udruženja; 
  • promocija i unapređenje djelatnosti fakulteta;
  • povezivanje Univerziteta PIM i poslovne zajednice;
  • uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona;
  • savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada Univerziteta i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu;
  • pomoć pri zapošljavanju članova udruženja. 

Članstvo

Članom Alumni organizacije studenata Univerziteta PIM postaje se završetkom nekog od studijskih programa na Univerzitetu i popunjavanjem Obrasca za prijem u članstvo Alumni organizacije studenata, čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze Alumni organizacije utvrđenih pravnim aktima. Sve upite možete slati na e-mail adresu alumni@univerzitetpim.com.

Popunjen obrazac možete poslati na imjl Alumni kluba.