Adresa

Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

+387 51-378-300

Glavni Brojevi

Tel/Fax centrale: 051/378-300
Studentska služba: 051/378-303
Koordinator nastave: 051/378-305
Prorektor za nastavu: 051/371-481
Biblioteka: 051/378-304
Računovodstvo: 051/378-306

Radno vrijeme


Radni dani: 8:00 – 18:00


Subota: 8:45 – 12:00


Gdje se nalazimo

Do Univerziteta se jednostavno dolazi iz svih pravaca jer mu je pristup omogućen sa auto-puta Banja Luka – Gradiška ili sa stare ceste Banja Luka – Lazarevo – Trn – Laktaši.

Ako iz pravca centra grada idete zapadnim tranzitom, da biste došli do Univerziteta morate proći kružni tok kod Tržnog centra Tempo i nakon toga, na drugom semaforu, skrenuti desno. U tom slučaju, Univerzitet će vam biti s desne strane. Kao vodič za skretanje mogu vam poslužiti Verano Motors i Gas petrol benzinska pumpa s lijeve strane ili GT auto s desne strane.

Ako iz centra grada idete starom cestom, morate proći pored Pijace s desne strane, zatim Poljoprivredne škole s lijeve strane, pored glavnog semafora u Lazarevu i skrenuti lijevo nakon kasarne. Da biste došli do Univerziteta, prolazite ulicom pored kasarne i skrećete desno glavnim putem. Tada vam je Univerzitet s lijeve strane. 

Iz pravca centra grada, do Univerziteta možete doći i autobuskom linijom 13B (liniju pogledajte ovdje), prevoznika Aldemo turs (stanica Poslovna škola).

Ako dolazite iz suprotnog pravca (iz pravca Gradiške, Laktaša ili Prijedora), da biste došli do Univerziteta skrećete lijevo na prvom semaforu odmah nakon Prijedorske petlje sa koje se vidi zgrada Univerziteta.

Studentska služba

Referent: Gordana Marković gordana.markovic@fakultetpim.com Bojan Miličević bojan.milicevic@univerzitetpim.com

Izdavaštvo i biblioteka

Referent u biblioteci: Darko Barunović pimbiblioteka@fakultetpim.com

Centar za dizajn i marketing

Rukovodilac: Ljubica Janjetović ljubica.janjetovic@gmail.com   

Uprava

Rektor: prof. dr Dragan Đuranović
gandra.djuranovic@gmail.com

Direktor: prof.dr Ilija Džombić
ilijapim@yahoo.com

Prorektor za NIR: doc. dr Dejan Kojić
dejan.kojic@univerzitetpim.com
kojic.d@hotmail.com

Prorektor za nastavu: prof. dr Mladen Ivić
ivic.mm81@gmail.com

Poslovni sekretar: Nataša Tofil
natasa.tofil@univerzitetpim.com

Koordinator nastave: Igor Šabić
igor.sabic@univerzitetpim.com

Dekan Ekonomskog fakulteta: prof. dr Marijana Žiravac Mladenović
marijana.mladenovic@fakultetpim.com

Dekan Pravnog fakulteta: prof. dr Mladen Ivić
ivic.mm81@gmail.com m

Dekan Fakulteta računarskih nauka: prof. dr Velimir Dedić
velimir.dedic@gmail.com

Dekan Filozofskog fakulteta: prof. dr Simonida Vilić
svilic26@yahoo.com

Dekan Tehničkog fakulteta: prof. dr Nikola Vojvodić
profnikolavojvodic@gmail.com

Centar za kvalitet:
info@fakultetpim.com

Računovodstvo i finansije

Referent: Nataša Tofil
natasa.tofil@univerzitetpim.com

Žiro računi univerziteta
ATOS BANK a.d. Banja Luka:
567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka:
551-500-11296940-32
Nova Banka a.d. Banja Luka:
555-100-00491311-47

Odjeljenje u Brčko distriktu:

Banka Poštanska štedionica a. d. Banja Luka:
571-010-00002921-31