Designathion: The future is inclusive, Bratislava

U periodu 25-27. novembra 2019. godine, Univerzitet PIM je učestvovao na konferenciji pod nazivom „DESIGNATHION: The future is inclusive“, u projektu HubIT iz programa Horizon2020, u hotelu Saffron, Bratislava, u Slovačkoj.

Cilj konferencije bio je da okupi sve zainteresovane da sudjeluju u projektu koji je nastojao generisati nove ideje koje se bave raznim izazovima uključujući teme o boljem pristupu obrazovanju/mrežnom učenju, borbi protiv lažnih vijesti, prevara i širenja dezinformacija, o vještačkoj inteligenciji i dr.

Univerzitet PIM je predstavljao doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno-istraživački rad, doc. dr Saša Salapura, dekan Fakulteta računarskih nauka, kao i dvije studentice Darija Kojić, studentica Fakulteta računarskih nauka i Anja Suzić, studentica Filozofskog fakulteta.

HubIT: First MakerLab, Berlin

Predstavnici Univerziteta PIM, doc. dr Dejan Kojić, doc. dr Saša Salapura i prof. dr Predrag Raosavljević, učestvovali su u periodu 21-23. februara 2020. na prvoj konferenciji pod nazivom HubIT: First MakerLab iz programa Horizon2020, na Tehničkom Univerzitetu, u Berlinu.

Cilj konferencije je primjena inovacija iz oblasti informacionih tehnologija u stvaranju rješenja koja su usklađena sa društvenim potrebama. 

Naš vrijedni tim, doc. dr Saša Salapura, dekan Fakulteta računarskih nauka i prof. dr Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu radili su projekat pod nazivom “Protect my Buba“, koji je privukao veliku pažnju.

Projekat je imao za cilj pomoć vlasnicima ljubimaca u izbjegavanju javnih mjesta sa prevelikom bukom, usljed upotrebe petardi i drugih pirotehničkih sredstava.