Fakulteti i studijski programi

PIM - Organizaciona struktura fakulteti i studijski programi
Studijski programi

Univerzitet PIM u Banjoj Luci nudi jedanaest studijskih programa na I ciklusu studija.

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

Studijski program na Pravnom fakultetu:

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

Na II ciklusu studija, Univerzitetu PIM u Banjoj Luci nudi naredne studijske programe:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

  • Ekonomska diplomatija
  • Finansije i bankarstvo
  • Marketing
  • Menadžment

Studijski program na Pravnom fakultetu:

  • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

  • Psihologija

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

  • Računarske nauke

Studenti mogu da upišu i druge studijske programe u odjeljenjima Univerziteta PIM u Brčkom, Trebinju i Istočnom Sarajevu, kao III ciklus studija u Brčko distriktu.

Fakulteti Odjeljenja u Brčko distriktu se mogu pogledati na stranici na narednom linku.