STUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

Naša koleginica Blanka Botić odbranila je diplomski rad na temu „Internet marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9.3.2022. godine.

Čestitamo Blanki na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste.

SAŽETAK: Internet marketing je veoma važno sredstvo koje uprava kompanije koristi za bolju poziciju na tržištu. Primjenom internet marketinga na efikasan, ekonomičan i efektivan način, menadžment kompanije je uspostavio odnos između kompanije i potrošača, s jedne strane i između korisnika usluga, s druge strane.

U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini internet marketing će u kratkom vremenskom periodu postajati uspješan i nezamjenjiv poslovni model, a kompanija i njen menadžment će ga naširoko koristiti u svakodnevnom poslovanju. Menadžment preduzeća koje ne razumije internet marketing, njegovu ulogu i značaj u pozicioniranju na tržištu i njegov uticaj na ponašanje potrošača vremenom ima malo ili nimalo mogućnosti na izuzetno konkurentnom tržištu i biće osuđeni na propast i gubitak tržišnog udjela.

Ključne riječi: online marketing, internet, web stranica, kompanija, menadžment kompanije, potrošač.

SUMMARY: Online marketing is a very important tool used by the management of a company for its better and higher quality positioning in the market. Applying online marketing in an efficient, economical and effective way, the management of a company builds relationship between a company  on one and a consumer or service users on the other hand.

In a very short time, in Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, online marketing will become a successful and irreplaceable business model profusely applied by the management of the companies in their everyday business operations. If the management of the companies do not understand online marketing in time, its role and importance in the positioning on the market and an influence on the behavior of consumers, they will have little or no chance in a market match with extremely strong competition and the little or no chance in a market match with extremely strong competition and the management will simply be condemned to failure and loss of a market share.

Keywords: online marketing, internet, web site, company, management of a company, consumer.