STUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

Naša koleginica Blanka Botić odbranila je diplomski rad na temu „Internet marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9.3.2022. godine. Čestitamo Blanki na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste. SAŽETAK: Internet marketing je veoma važno sredstvo koje uprava kompanije koristi za bolju poziciju na tržištu. Primjenom internet marketinga na efikasan, ekonomičan i efektivan način, menadžment kompanije je uspostavio odnos između kompanije i potrošača, s jedne strane i između korisnika usluga, s druge strane. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini internet marketing će u kratkom vremenskom periodu postajati uspješan i nezamjenjiv poslovni model, a…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”