ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, SRĐAN DREČ

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA “MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ”, SRĐAN DREČ Stipendista Univerziteta PIM Srđan Dreč, student Ekonomskog fakulteta, odbranio je završni rad pod nazivom "Mogućnosti i perspektive tržišta životnog osiguranja u Republici Srpskoj" i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Odbrana diplomskog rada održana je 25. septembra 2023. godine u Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju. Komisiju za odbranu završnog rada činili su:– prof. dr Radovan Spremo, predsjednik,– doc. dr Dragan Popović, mentor,– prof. dr Mladen Ivić, član.– Zapisnik je vodila mr Nada Banović. Čestitamo kolegi Srđanu i želimo mu mnogo uspjeha u profesiji. Izvod iz sažetka diplomskog rada: Osiguranje ima…

Continue ReadingODBRANA DIPLOMSKOG RADA, SRĐAN DREČ

STUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

Naša koleginica Blanka Botić odbranila je diplomski rad na temu „Internet marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9.3.2022. godine. Čestitamo Blanki na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste. SAŽETAK: Internet marketing je veoma važno sredstvo koje uprava kompanije koristi za bolju poziciju na tržištu. Primjenom internet marketinga na efikasan, ekonomičan i efektivan način, menadžment kompanije je uspostavio odnos između kompanije i potrošača, s jedne strane i između korisnika usluga, s druge strane. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini internet marketing će u kratkom vremenskom periodu postajati uspješan i nezamjenjiv poslovni model, a…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

STUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

Naš kolega Tarik Šarić sa studijskog programa Psihologija uspješno je odbranio završni diplomski rad dana 21.2.2022. godine. Kolega Tarik Šarić je radio diplomski rad na temu “Sagorijevanje na poslu”. Odbranom diplomskog rada završio je I ciklus akademskih studija na Filozofskom fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani psiholog. Komisiju za odbranu završnog rada činili su: - doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik Komisije, - doc. dr Elvir Ibeljić, mentor i član Komisije, - doc. dr Gordana Dukić, član Komisije. - Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Komisija je izrazila zadovoljstvo urađenim radom i izabranom temom koja je aktuelna i neistražena te…

Continue ReadingSTUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.

Studenti studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Bojana Ćuso, Darislav Vuleta i Leon Sitnik odbranili su završne radove na Univerzitetu PIM 11. februara 2022. godine. Mentori su pohvalili istraživanja, u diplomskim radovima koje su radile kolege i kolegica, kao i njihov odnos prema studiju. Koleginica Bojana Ćuso pisala je rad i radila istraživanje na temu „Roditeljsko ponašanje i samopoimanje kod djece osnovnoškolskog uzrasta“. SAŽETAK: U radu je prikazano istraživanje koje je imalo za cilj ispitati povezanost percipiranog roditeljskog ponašanja i dječjeg samopoimanja, utvrditi da li se i kako dječaci i djevojčice razlikuju u pogledu…

Continue ReadingODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.

STUDENT VIKTOR KRULJAC USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Viktor Kruljac uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom ,,Obnovljivi izvori energije u BIH s aspekta prirodnih potencijala, ekološke i ekonomske opravdanosti" dana 22.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Tehničkom fakultetu, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Branko Latinović, predsjednik, prof. dr Veljko Vuković, mentor,  doc. dr Dejan Kojić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Viktor Kruljac u radu je govorio o energetskoj efikasnosti kao o predmetu snažnog i stalnog interesa aktivnosti. Taj interes je prisutan u razvijenim zemaljama, ali i u zemaljama koje su…

Continue ReadingSTUDENT VIKTOR KRULJAC USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD