STUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

Naš kolega Tarik Šarić sa studijskog programa Psihologija uspješno je odbranio završni diplomski rad dana 21.2.2022. godine.

Kolega Tarik Šarić je radio diplomski rad na temu “Sagorijevanje na poslu”. Odbranom diplomskog rada završio je I ciklus akademskih studija na Filozofskom fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani psiholog.

Komisiju za odbranu završnog rada činili su:

– doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik Komisije,

doc. dr Elvir Ibeljić, mentor i član Komisije,

– doc. dr Gordana Dukić, član Komisije.

– Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Komisija je izrazila zadovoljstvo urađenim radom i izabranom temom koja je aktuelna i neistražena te ocijenila rad sa najvišom ocjenom (10) i konstatovala da je kandidat Tarik Šarić zasluženo stekao zvanje diplomiranog psihologa.

Čestitamo kolegi na završenom studiju i stečenom zvanju i njegovom mentoru na kvalitetno urađenom i uspješno odbranjenom završnom radu.