ODRŽANE STRUČNE EDUKACIJE ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM

Za studente Univerziteta PIM, tokom 27. i 28. decembra 2021. godine, održane su dvije stručne edukacije u organizaciji Centra za razvoj karijere

Studenti u Banjaluci imali su prilike pohađati edukacije na temu „Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha“ kod profesora Nikole Vojvodića, dok su studenti Odjeljenja u Trebinju pohađali edukaciju „Efektivna poslovna komunikaciju“ koju je održala magistar Danijela Jokanović.

Na prvoj obuci, „Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha,“ studenti su mogli naučiti osnove biznis plana i njegove izrade, dok su na obuci „Efektivna poslovna komunikaciju,“ studenti naučili zašto je komunikacija važna, kako teče komunikacijski proces, te analizirali poslovnu komunikaciju i stilove komunikacije. Na kraju, radili su na poboljšanju komunikacijskih vještina.

Obuke su održane u obimu od 8 školskih časova, a po završetku edukacija koje su bile interaktivnog karaktera, polaznicima su podijeljeni sertifikati.

Prenosimo vam dio atmosfere sa održanih edukacija.

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM nastavlja sa organizacijom stručnih obuka za studente u februaru naredne kalendarske godine kada naše studente očekuju nove i zanimljive stručne obuke.

Pratite nas za nove informacije! – Centar za razvoj karijere