AKTIVNI DECEMBAR U STUDIJSKOM CENTRU UNIVERZITETA PIM, ODJELJENJE U TREBINJU

Naše koleginice, Kristina Milanović sa Pravnog fakulteta i Sara Vukajlović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM (Trebinje), odbranile diplomske radove Bliži se Nova godina, a u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju radno je i aktivno. U SC Trebinje, odlučili su da će u 2022. ući sa novim pobjedama. Prvo je koleginica Kristina Milanović, redovna studentkinja osnovnog studija Pravnog fakulteta SC Trebinje, Odjeljenja PIM u Trebinju, 18. decembra 2021. godine, pred Komisijom u sljedećem sastavu: prof. dr Aleksandra Vuković, predsjednik komisijedoc. dr Dragoljub Reljić, mentorprof. dr Nikša Grgurević, član,mr Nada Banović, zapisničar, odbranila diplomsku tezu pod nazivom “Revizija protiv drugostepene presude u parničnom…

Continue ReadingAKTIVNI DECEMBAR U STUDIJSKOM CENTRU UNIVERZITETA PIM, ODJELJENJE U TREBINJU

STUDENT SANDI DIZDARIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”. Naš student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”, dana 22.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Tehničkom fakultetu, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Veljko Vuković, predsjednik,prof. dr Mihajlo Travar, mentor,doc. dr Dejan Kojić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Sandi Dizdarić u svom radu govorio je o povećanom korištenju fosilnih goriva, čime…

Continue ReadingSTUDENT SANDI DIZDARIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENTICA DARIJA KOJIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentica Darija Kojić uspješno odbranila diplomski rad. Naša studentica Fakulteta računarskih nauka Darija Kojić, uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Matlab u funkciji matematičkih i grafičkih rješenja”, dana 15.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija. Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su: 1. prof. dr Saša Salapura, predsjednik, 2. prof. dr Negovan Stamenković, mentor, 3. prof. dr Branko Latinović, član, Zapisnik je vodila Gordana Marković, zapisničar. Koleginica Darija Kojić je u svom diplomskom radu govorila o razvoju i nastanku programskog jezika četvrte generacije,  Matlab-a. Matlab, razvijen od strane firme MathWorks, jedan je od predstavnika programskih jezika četvrte generacije. Njegova…

Continue ReadingSTUDENTICA DARIJA KOJIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD. Student Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjoj Luci, Emrah Karamović, uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom "Zašto su internet kompanije ostale imune na COVID-19? Primjer: Amazon.com", na prvom ciklusu akademskih studija. Kolega Emrah Karamović u svom diplomskom radu govorio je o razvoju i nastanku trgovine, oblicima oglašavanja i metodama prodaje. Zahvaljujući razvoju interneta otvara se širok spektar novih načina prodaje. Konkretno što se tiče internet kupovine, prva takva kupovina obavljena je 1970. godine. Poseban značaj i uticaj internet trgovine mogli smo vidjeti pojavom epidemije Covid-19 gdje su tradicionalni oblici prodaje bilježili velike gubitke, dok…

Continue ReadingSTUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD