STUDENT SANDI DIZDARIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”.

Naš student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”, dana 22.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Tehničkom fakultetu, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

  • prof. dr Veljko Vuković, predsjednik,
  • prof. dr Mihajlo Travar, mentor,
  • doc. dr Dejan Kojić, član.

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Kolega Sandi Dizdarić u svom radu govorio je o povećanom korištenju fosilnih goriva, čime je čovjek nepovratno zagadio okoline i time oštetio atmosferu u kojoj živimo. Zbog toga današnji obnovljivi izvori energije imaju sve veći značaj za poboljšanje kvaliteta života na zemlji.

Sunčeva energija jedna je od obnovljivih izvora energije koju možemo iskorištavati umjesto fosilnih goriva i njome bismo mogli proizvoditi električnu energiju, toplu vodu ili pak grijati svoje domove. Sve je to moguće uz pomoć moderne tehnologije solarnih kolektora (panela) koji prikupljaju sunčevu energiju i pretvaraju ih u toplotnu energiju, iskoristivu za naše potrebe.

Solarni kolektori (paneli) sve su češći izbor u solarnim elektranama i na krovištima porodičnih kuća zbog svojih brojnih prednosti. Njihova velika koncentrisana energija i malo zauzeće površine kolektorskim jedinicama, gdje su već tri kolektora na krovištu porodične kuće dovoljna za sve potrebe potrošne tople vode jedne višečlane porodice, daju im veliku prednost u odnosu na solarne foto-naponske panele. Njihova instalacija na krovištu porodične kuće doprinosi i uštedi energije, smanjenju mjesečnih troškova komunalija, a nakon otplate sistema kroz određeni vremenski rok daju nam praktično besplatnu energiju u obliku tople potrošne vode.

Osim svega navedenog, doprinose i porastu vrijednosti nekretnine kao i boljem energetskom sertifikatu u slučaju prodaje nekretnine, a uz nove trendove gradnje i težnji ka tome da kuća ima što manji ,,energetski otisak na planetu, doprinose i očuvanju okoline kroz manju potrebu za potrošnju električne energije.

Takođe, u daljem radu se govorilo o energetskom paketu i bitnim karakteristikama tog paketa.  

Dalje u svom radu, kolega Sandi Dizdarić, govori o solarnoj ili sunčevoj energiji. Naime, ljudi od davnina koriste taj izvor energije u vidu raznih tehnologija. Solarna se zračenja, uz sekundarne solarne izvore kao što su vjetar, energija talasa i biomasa, računaju u najčešće dostupne obnovljive izvore na Zemlji. Upotrebljava se samo mali dio solarne energije od one koja je na raspolaganju. Sunce kao fuzijski reaktor svake sekunde pretvori oko 600 miliona tona vodonika u helij pri čemu se oslobađa ogromna količina energije koja se šalje u svemir u vidu elektromagnetnog zračenja.

SAŽETAK

Solarni kolektori sve su češći izbor u solarnim elektranama i na krovovima porodičnih
kuća zbog svojih brojnih prednosti. Njihova velika koncentrirana energija i malo zauzeć
površine kolektorskim jedinicama, gdje su već tri kolektora na krovu porodične kuće
dovoljna za sve potrebe potrošne tople vode jedne višečlane porodice, daju im veliku prednost u
odnosu na solarne foto-naponske panele.

Njihova instalacija na krovu porodične kuće pridonosi i uštedi energije, smanjenju mjesečnih
troškova komunalija, a nakon otplate sistema kroz odredeni vremenski rok daju nam
praktički besplatnu energiju u obliku tople potrošne vode.

Ključne riječi:obnovljivi izvori energije, tehnologije, solarni kolektori

SUMMARY

Solar collectors are an increasingly common choice in solar power plants and on the
roofs of single-family homes due to their many advantages. im a great advantage over solar
photovoltaic panels.

Their installation on the roof of a family house also contributes to energy
savings, reduction of monthly utility costs, and after the system is repaid over a period of
time, they give us practically free energy in the form of hot water.

Keywords: renewable energy sources, technologies, solar collectors