ODRŽANA STRUČNO-EDUKATIVNA OBUKA STUDENATA UNIVERZITETA PIM U TREBINJU

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE UNIVERZITETA PIM ORGANIZOVAO JE 23. I 24. NOVEMBRA 2021. BESPLATNU DVODNEVNU EDUKACIJU STUDENATA U TREBINJU NA TEMU „MODERNI BIZNIS PLAN – KLJUČ POSLOVNOG USPJEHA“

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM organizovao je besplatnu dvodnevnu edukaciju na temu „Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha“ u Studijskom centru Univerziteta PIM u Trebinju. Edukaciji se odazvalo dvadeset i pet studenata Studijskog centra Univerziteta PIM u Trebinju, koji su imali priliku kroz interaktivnu edukaciju naučiti nešto više o biznis planu i njegovoj samostalnoj izradi. Edukaciju je vodio prof. dr Nikola Vojvodić, koji je na zanimljiv i interaktivan način upoznao polaznike sa važnostima poslovnog planiranja, marketinga i ekonomsko-finansijske analize u poslovanju.

U prvom dijelu edukacije, prof. dr Nikola Vojvodić je ukazao na osnove biznis plana, njegovu primjenu i značaj u savremenom poslovnom svijetu. Isto tako, edukator je govorio o metodologiji izrade biznis plana, proizvodima, tržišnom potencijalu, tehničko-tehnološkom opisu, marketinškom planu, planu vođenja poslovne djelatnosti i ekonomsko-finansijskoj analizi. Drugi dio edukacije zasnivao se na praktičnoj primjeni izrade kvalitetnog biznis plana i analizi primjera iz prakse.

Po završetku obuke polaznicima su podijeljeni sertifikati o završenoj stručno-edukativnoj obuci.