OBAVJEŠTENJE ZA PRIJEMNI ISPIT ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU

Obavještavaju se kandidati za upis na fakultete Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, da će prijemni ispit za upis u narednu akademsku godinu biti održan u sledećim terminima:

JULI:                                       01.07. u 10 časova

                                                15.07. u 10 časova

SEPTEMBAR:                         06.09. u 10 časova

                                                   20.09. u 10 časova             

Dobro došli!