JULIJA ZUJENKOVA (ЮЛИЯ ЗУЕНКОВА) IZ MOSKVE PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2022

Čast nam je najaviti prvog plenarnog predavača (Julija Zujenkova) na XI međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2022 koja će se održati u Trebinju u hotelu Leotar, od 2. do 5. juna 2022. godine.

PhD Julija Zujenkova, (Зуенкова Юлия Александровна, doktor nauka iz oblasti poslovne administracije u medicini i zdravstvu), sa Ruskog univerziteta “Narodno prijateljstvo” (Российский Университет Дружбы Народов (РУДН)), učestvovaće na STED 2022 kao plenarni predavač na otvaranju konferencije.

Profesorica Zujenkova koordinator je i organizator zdravstvene zaštite u Naučno-praktičnom centru za medicinsku radiologiju, Departman za zdravstveni menadžment i javno zdravlje na Ruskom univerzitetu narodnog prijateljstva i obavlja funkciju zamjenika direktora za medicinske i komercijalne poslove. Pored toga, zaposlena je kao predavač na Katedri za organizaciju zdravstvene zaštite, farmaceutsko snabdijevanje, medicinsku tehnologiju i higijenu na Fakultetu za postdiplomske medicinske studije, Departman za zdravstveni menadžment i javno zdravlje na Ruskom univerzitetu narodnog prijateljstva, kao i na Ruskom ekonomskom univerzitetu Plehanov.

Julija Aleksandrovna Zujenkova je stručnjak za marketing i menadžment u medicini (LEAN menadžment). Sertifikat stručnjaka iz oblasti marketinških komunikacija dodijelio joj je Stručni savjet Udruženja marketinških stručnjaka po osnovu organizacije i održavanja trogodišnjeg programa lojalnosti za zdravstvene radnike „Dani otvorenih vrata u proizvodnji medicinske opreme“ (2013–2016).

Kao sertifikovani stručnjak, Julija Aleksandrovna Zujenkova aktivna je i u praksi i pruža pomoć preduzećima i organizacijama u oblasti: marketinške komunikacije, razvoja programa lojalnosti, planiranja oglašavanja, promocija, odnosa s javnošću, internet marketinga i direktnog marketinga.

Imenovana je u „TOP-100 uspјešnih žena u oblasti medicine i farmacije u Rusiji” u kategoriji “Medicinsko obrazovanje i nauka”.

Od 2012. do 2015. godine, Julija Zujenkova Aleksandrovna nagrađena je nagradom „Лучший регион продаж“ za doprinos u komercijalnim aktivnostima.

Redovni je govornik na međunarodnim i ruskim konferencijama iz oblasti poslovnog menadžmenta i organizacije zdravstvene zaštite, član je Udruženja zdravstvenih organizatora u onkologiji, Udruženja organizatora zdravstvene zaštite i autor brojnih naučnih publikacija iz oblasti strateškog menadžmenta.

Ruski univerzitet “Narodno prijateljstvo” (РУДН) je međunarodni univerzitet sa 7 fakulteta, 10 instituta, 156 istraživačkih laboratorija i 4 kolektivna centra koji ujedinjuje studente iz 152 zemlje svijeta. Obrazovanje i istraživanje na Univerzitetu, sprovodi se u različitim oblastima i smjerovima, a 18 diplomskih i magistarskih obrazovnih programa na Univerzitetu imaju međunarodnu akreditaciju. Međunarodna saradnja je jedan od prioritetnih pravaca razvoja РУДН. Više od 250 sporazuma o saradnji sa univerzitetima i istraživačkim centrima u Evropi, Aziji, Africi, Bliskom istoku, SAD i regionu bivših sovjetskih država, omogućavaju studentima da učestvuju u programima razmjene i uz diplomu РУДН dobiju diplomu stranog univerziteta.

Julija Zujenkova