EDUKATIVNA OBUKA „MODERNI BIZNIS PLAN – KLJUČ POSLOVNOG USPJEHA“, TREBINJE

Prva u nizu edukativnih radionica pod nazivom “Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha” održaće se u Studijskom centru Trebinje, 23-24. novembra. 2021. godine.

Radionica pod nazivom “Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha”, u organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM, održaće se u Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju, 23.11. u periodu od 15:30 do 18:00 časova i 24.11. od 09:00 do 12:00 časova.

Radionica je dio godišnjeg programa stručnih obuka koje Univerzitet PIM organizuje za svoje studente već duži niz godina.

Cilj radionice je da polaznici, u interakciji sa kreativnim i zanimljivim pristupima  stručnih edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom, razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike izrade biznis plana.

Edukator na radionici biće prof. dr Nikola Vojvodić, naučna oblast Marketing. Naučno-istraživačke oblasti: odnosi s javnošću, marketing, marketinško komuniciranje i upravljanje marketingom.

Moderni biznis plan - ključ poslovnog uspjeha