STUDENTKINJA BOGDANA JANKOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Bogdana Janković uspješno odbranila diplomski rad.

Studentkinja Bogdana Janković uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uloga Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Ekonomska diplomatija.

Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su:

  1. prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,
  2. prof. dr Danijela Lakić, mentor,
  3.  prof. dr Mladen Ivić, član,

Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković.

Koleginica Bogdana Janković u svom diplomskom radu pisala je o ulozi Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija. Rad se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu koleginica je opisala nastanak i razvoj Evropske unije, te ideje i istorijske procese koji su doveli do stvaranja evropskih zajednica.

U drugom dijelu, objašnjen je institucionalni sistem Evropske unije kroz istoriju raznih političkih, socijalnih i ekonomskih promjena na tlu Evrope, kakve su današnje institucije dostupne građanima Evropske unije te naveden način na koji Evropska unija upravlja svojim procesima.

Sljedeći, treći, dio posvećen je Evropskom parlamentu. Evropski parlament, kao institucija koja je stidljivo počela krčiti svoj put, izrazito je zanimljiv u kontekstu evropskih integracija, te postoji dosta važnih činjenica o njemu koje je potrebno izložiti. Povećanje nadležnosti teklo je postepeno i izuzetno sporo ali Evropski parlament je polako izborio svoje mjesto u vrhu odlučivanja o budućnosti Evropske unije.

Čestitamo kolegici Bogdani na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste.

Studentica Bogdana Janković odbranila diplomski rad

SAŽETAK

Postupak evropskih integracija počinje osnivanjem tri zajednice: Evropske zajednice za ugalj i čelik, Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju. Svaka od njih je imala institucije koje postoje i danas.

Jedna od njih je i Evropski parlament, koji je tokom razvoja mijenjao svoj naziv ali i konstantno jačao svoju ulogu. To je neposredno izabrana institucija koja okuplja sve narode koji se nalaze u sastavu Unije.

Osnovna svrha ovog rada jeste istraživanje uloge Evropskog parlamenta
u samom procesu evropskih integracija. Uz Savjet predstavlja vodeći stub u procesu donošenja odluka, može da ima i značajan posredan uticaj na donošenje odluka kao dejstvo na spoljnu politiku. Ima zakonodavnu, budžetsku i nadzoru nadležnost.

Ključne riječi: Evropska zajednica/unija, evropske integracije, institucionalni sistem, institucije, nadležnosti.

SUMMARY

The European Integration process begins with the three communities establishment: the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and the European Atomic Energy Community. Each of them had institutions that still exist today.

One of them is the European Parliament, which changed its name during development and constantly strengthened its role. It is a directly elected institution that brings together all the people that are part of the Union.

The purpose of this paper is to explore the role of the European Parliament in the process of European integration. In addition to being a leading pillar in the decision-making process, the Council can have a significant indirect impact on decision-making and the foreign policy impact too. It has
legislative, budgetary, and oversight powers.

Key words: European Union, European integration, institutional system,
institutions, jurisdiction