PROMOVISANI NOVI DIPLOMANTI NA UNIVERZITETU PIM

Pravni, Filozofski, Ekonomski i Fakultet računarskih nauka dobili nove diplomante Studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjaluci, Milica Kopanjić i Vanja Blaženović, odbranile su završne diplomske radove 29. oktobra 2022. godine i stekle zvanja diplomiranih psihologa. Milica Kopanjić Vanja Blaženović Koleginica Milica Kopanjić odbranila je završni rad sa temom „Rad sa djecom iz autističnog spektra u procesu inkluzivnog obrazovanja“, dok je Vanja Blaženović odbranila diplomski rad pod nazivom „Odnos porodične klime i agresivnosti djece koja su žrtve porodičnog nasilja ili zanemarivanja“. Na Fakultetu računarskih nauka, tokom oktobra i novembra mjeseca, diplomske radove odbranili su sljedeći studenti i studentkinje: Ana Gemišov, „Linux operativni…

Continue ReadingPROMOVISANI NOVI DIPLOMANTI NA UNIVERZITETU PIM

STUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a". Naš student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a", dana 11.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Fakultetu računarskih nauka, smjer Računarske nauke. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Velimir Dedić, predsjednik,prof. dr Svetlana Anđelić, mentor,prof. dr Saša Salapura, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Dejan Bunčić u svom radu je govorio o aplikaciji koju je bitno razviti. Radi se o aplikaciji koja će…

Continue ReadingSTUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA BOGDANA JANKOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Bogdana Janković uspješno odbranila diplomski rad. Studentkinja Bogdana Janković uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uloga Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Ekonomska diplomatija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Danijela Lakić, mentor, prof. dr Mladen Ivić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Bogdana Janković u svom diplomskom radu pisala je o ulozi Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija. Rad se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu koleginica je opisala nastanak i razvoj Evropske unije, te…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BOGDANA JANKOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Jasmina Omić uspješno odbranila diplomski rad. Studentkinja Jasmina Omić uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uticaj pandemije korona virusa na osnovne makroekonomske indikatore zemalja bivše SFRJ“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Finansije i bankarstvo. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Mladen Ivić, mentor,prof. dr Željko Grublješić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Jasmina Omić u svom diplomskom radu pisala je o negativnom uticaju pandemije virusa korone na privredu zemalja bivše SFRJ te u kojoj je mjeri je pamdemija naštetila privredama tih…

Continue ReadingSTUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENT UROŠ MICULOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji" Naš student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Mladen Ivić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Uroš Miculović u svom diplomskom radu pisao je o pojmu upravljanja, tj. (rukovodstva) čiji je korijen u latinskoj riječi tanus, što znači „ruka“.…

Continue ReadingSTUDENT UROŠ MICULOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. Naša studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su: prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Nikola Vojvodić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Sara Lindo u svom diplomskom radu pisala je o strategijskom menadžmentu koji je veoma interesantno i dinamično područje savremenog…

Continue ReadingSTUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD