PROMOVISANI NOVI DIPLOMANTI NA UNIVERZITETU PIM

Pravni, Filozofski, Ekonomski i Fakultet računarskih nauka dobili nove diplomante

Studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjaluci, Milica Kopanjić i Vanja Blaženović, odbranile su završne diplomske radove 29. oktobra 2022. godine i stekle zvanja diplomiranih psihologa.

Diplomanti oktobar-novembar 2022. Milica Kopanjic
Milica Kopanjić
Vanja Blaženović

Koleginica Milica Kopanjić odbranila je završni rad sa temom „Rad sa djecom iz autističnog spektra u procesu inkluzivnog obrazovanja“, dok je Vanja Blaženović odbranila diplomski rad pod nazivom „Odnos porodične klime i agresivnosti djece koja su žrtve porodičnog nasilja ili zanemarivanja“.

Na Fakultetu računarskih nauka, tokom oktobra i novembra mjeseca, diplomske radove odbranili su sljedeći studenti i studentkinje:

  • Ana Gemišov, „Linux operativni sistem“
  • Novica Krsmanović, „Mikroprocesorske memorije“ i
  • Selvad Sijamhodžić, „Efekti vizuelnih komunikacija u strategijskom upravljanju brendom“

Čestitamo kolegama i koleginicama na stečenim zvanjima diplomiranih inženjera računarstva i informatike.

Kolege Vaso i Branislav Nežić završili su studij na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM i 4. novembra 2022. odbranili završne diplomske radove sa temama „Rješavanje međunarodnih trgovinskih sporova“ i „Pravo na rad“, te promovisani u zvanja diplomiranih pravnika.

Naš kolega Božo Pajić sa Ekonomskog fakulteta, odbranio je 9. novembra završni diplomski rad pod nazivom „Poslovna kriza, uzroci pojave krize, njeni simptomi i izlazak iz krize“ i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Božo Pajić

Čestitamo našim diplomantima.