Odbrana master rada, Jelena Spasić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada naše studentice Jelene Spasić.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Zaštita ljudskih prava u međunarodnom pravu“.

U sastavu Komisije bili su:

prof. dr Predrag Raosavljević – predsjednik Komisije,

doc. dr Jelena Latinović – mentor i član Komisije,

doc. Biljana Petrović – član Komisije,

Gordana Marković – zapisničar

Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog master rada, čime je Jelena Spasić zasluženo stekla zvanje master prava Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Jeleni i mentoru!