Odbrana diplomskog rada, Maja Burkanović

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Maje Burkanović.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Relacije između motiva postignuća, perfekcionizma i školskog uspjeha “.

Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Maja  zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Maji i mentoru!