Odbrana diplomskog rada, Nada Krstić

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Nade Krstić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Perfekcionizam i socijalno-psihološke karakteristike lidera“. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Nada zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Nadi i mentoru!