Međunarodna naučno-stručna konferencija „BiH: izazovi 2019-2029“ Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

U subotu 08.06.2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku održana je međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: „BiH: izazovi 2019-2029“. doc. dr Dejan Kojić, Prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju predstavljao je Univerzitet PIM na pomenutoj konferenciji.

Bosna i Hercegovina se u procesu tranzicije susreće sa izazovima na polju prava, ekonomije, međunarodnih odnosa, civilnog društva. Cilj konferencije je da sagleda u kojim aspektima Bosnu i Hercegovinu očekuje najviše izazova u narednom desetogodišnjem periodu, te da ponudi rješenja za njihovo efikasno otklanjanje.

Teme koje su obrađene u skolpu konferencije su:

(1)       Bosna i Hercegovina – brend i kako ga izgraditi;

(2)       Državna arhitektura Bosne i Hercegovine – moderno upravljanje državom;

(3)       Vladavina prava – temeljni uslov izgradnje pravne države;

(4)       Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju – generator razvoja;

(5)       Kultura upravljanja konfliktima u bosanskohercegovačkom društvu;

(6)       Demografska devastacija i obnova bosanskohercegovačkog društva;

(7)       Dijaspora – vrijedan i dragocjen partner;

(8)       Bogato  naslijeđe – kultura četiri svjetonazora;

(9)       Otvorenost prema historijskim porukama;

(10)    Održiv ekonomski razvoj vs. Zaštita životnog okoliša – harmonija i sklad;

(11)    Transport i infrastruktura – platforma za reintegraciju bosanskohercegovačke države i društva;

(12)    Turizam – mogućnosti i perspektive;

(13)    Poduzetništvo u bosanskohercegovačkoj perspektivi  – ključ budućeg razvoja i podizanja nivoa blagostanja;

(14)    Ljudski kapital i kako ga valorizovati;

(15)    IT mreže – programeri kao lideri društva znanja;

(16)    Moderni menadžment – odlučujući faktor uspjeha.