SPORAZUM O SARADNJI SA MAŠINSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU

Univerzitet PIM sklopio sporazum o saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Uvjereni u zajedničke interese za naučno-istraživačku, obrazovnu i privrednu djelatnost, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, koga su predstavljali prof. dr Mladen Ivić, rektor i dekan Tehničkog fakulteta Univerziteta PIM, prof. dr Veljko Vuković, posjetili su Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom posjete, razgovarali su sa dekanom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladimirom Popovićem i potpisali okvirni sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Ovaj važan korak predstavlja konkretizaciju dugoročnih planova za jačanje veza između obrazovnih institucija, naglašavajući zajedničke interese za napredak u oblasti obrazovanja, nauke i privrede. Cilj ove saradnje je međusobno povezivanje i objedinjavanje resursa u oblasti obrazovnih, stručnih i poslovno-tehničkih programa od zajedničkog interesa.

Potpisivanjem ovog sporazuma, Univerzitet PIM iz Banja Luke i Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu postavljaju temelje za produktivnu saradnju koja će doprinijeti kvalitetnijem rješavanju izazova u naučnoistraživačkim, stručnim i poslovno-tehničkim područjima oba univerziteta.

Očekujemo da će ova saradnja donijeti nove mogućnosti za studente, istraživače i privredne subjekte u obje države.

Univerzitet PIM sklopio sporazum o saradnji sa sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu