Odbrana diplomskog rada, Đorđe Tešić

Na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada našeg studenta Đorđa Tešića.

Tema njegovog diplomskog rada bila je „DEEP WEB & DARK WEB.“

U sastavu Komisije bili su:

1. prof. dr Branko Latinović – predsjednik,

2. prof. dr Saša Salapura – mentor,

3. prof. dr Negovan Stamenković – član,

4. Dijana Mitrović – zapisničar.

Nesumnjivi trud kandidata uz saradnju sa mentorom prof. dr Sašom Salapurom, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, komisija je umjela da prepozna, te  konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada.

Đorđe je zasluženo stekao zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike.

Iskrene čestitke Đorđu i mentoru!