ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević


Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM ukazao je na značaj doktorskih studija:


🔹️”Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, kao najviši stepen postdiplomskog studija, predstavljaju krunu akademskog razvoja svakog pojedinca.
Nakon uspješnog okončanog doktorskog studija dobija se najviše akademsko zvanje – doktor pravnih nauka.

🔹️Jedan od uslova za sticanje zvanja doktora nauka je uspješna izrada i odbrana doktorske disertacije, samostalnog naučno istraživačkog rada kojim se kandidat predstavlja javnosti na odabranom istraživačkom polju.
Od velikoj je značaja pravilan izbor teme, pravca i metodologije istraživanja u čemu kandidatima na raspolaganju stoji nastavni kadar sa bogatim iskustvom sa najprestižnijih svjestkih univerziteta.
🔹️Doktorske studije predstavljaju najznačajniji lični i profesionalni poduhvat bilo kojeg pojedinca opredijeljenog za svijet nauke, kojim dokazuje osposobljenost za samostalno promišljanje i rješavanje naučnih problema.
Zvanje doktora nauka Pravnog fakulteta Univerziteta PIM univerzalno je priznato u međunarodnom akademskom prostoru, o čemu svjedoče brojni projekti, programi razmjene i angažmani našeg osoblja u zemlji i insotranstvu.”