Odbrana diplomskog rada, Sara Lakić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Trebinju održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Sare Lakić.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Tužba kao inicijalna parnična radnja kojom se pokreće parnični postupak.“

Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Sara Lakić zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Sari i mentoru!