Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Naša studentica Filozofskog fakulteta Nikolina Jungić odbranila je diplomski rad pod nazivom „Povezanost emocionalne empatije i samopoštovanja sa optimizmom kod adolescenata.” 

Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o precizno urađenom završnom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja povezao ne samo psihologiju, nego i statistiku i metodologiju koje su od osnove za istraživanje koje je sprovela naša studentica Nikolina.  

Iskrene čestitke Nikolini i mentoru!