Intervju sa prof. dr Ostoja Barašin

  • Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM?

„Prije svega, treba istaći da je studijski program savremen i inovativan, prilagođen savremenim zahtjevima poslovne prakse i potreba privrede. Fleksibilan je i adaptilan jer svakodnevno praćenje iskustava nametnulo je praksu korekcije i inoviranja studijskih programa.“

  • Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet?

„Nastavni plan i program je prilagođen savremenim potrebama privrede, ali, što je najvažnije, realizacija studijskih programa je prilagođena mogućnostima studenata da prate realizaciju nastavnih aktivnoti kombinacijom direktnog kontakta sa studentima ili putem digitalnih alata prilagođenih studijskim potrebama. Univerzitet je svojom organizacijom u potpunosti podređen studentu i njegovim potrebama.“

  • Kako biste opisali kvalitetu nastave?

„Kvalitet nastave odražava opredjeljenje Univerziteta da nastavnici moraju program realizovati kreativno, interaktivno i neprekidno biti u kontaktu sa studentima dostupni za sve njihove potrebe. Savremena nastavna materijalna baza omogućava primjenu svih savremenih metoda realizacije nastavog procesa.“

  • Šta je po Vama zadatak profesora u relaciji student/profesor?

„Zadatak profesora je da realizaciju nastavnog programa organizuju primjenjujući adekvatne nastavne metode, u skladu sa najsavremenijom praksom nastavnog procesa. Praćenje aktivnosti studenata i potreba ekonomije i rješavanje njihovih zahtjeva u pogledu kvlitata studiranja mora biti prioritet u radu profesora.“

  • Za kraj, koja je Vaša poruka za studente našeg Univerziteta?

„Studirati na Univerzitetu PIM znači studirati sa osjećanjem prestiža, vrijeme provedeno na studiranju na Univerzitetu PIM je vrijeme koje omogućava sticanje visokokvalietnog znanja i zvanja primjenjivog u svim oblastima privrede i društvenih institucija. Kvalitet znanja stečenih na Univerzitetu PIM je potvrđen u praksi velikog broja studenata koji su sa svojom diplomom našli svoje mjesto i uspješnu karijeru, kako u privredi tako i u drugim javnim i društvenim institucijama. Kompetencije stečene na Univerzitetu PIM su siguran prolaz i opstanak u radnom procesu bilo koje kategorije, što su povrdili studenti svih dosadašnjih generacija. Zadovoljstvo studenata i poslodavaca potvrda su našeg kvaliteta i podstrek da još više napora ulažemo u inovaciju studijskih programa i metoda njihove realizacije.“

prof. dr Ostoja Barašin