TREBINJE: STRUČNA EDUKACIJA „VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA“

 „Vještine javnog nastupa“ sa prof. dr Ljubomirom Zuberom

S ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Centar za razvoj karijere Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Vještine javnog nastupa“ koju će voditi prof. dr Ljubomir Zuber.

Obuka će se održati u Odjeljenju Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Trebinju 29.10.2022. godine u terminu od 9 do 16 časova.

Kroz mnoštvo zanimljivih primjera i tehnika savremenog komuniciranja studentima će biti prezentovane osnove komuniciranja, barijere u komuniciranju, upravljanje komuniciranjem, kao i strategije javnog nastupa koje se odnose na komunikatora, poruku,  govor, medije i komuniciranje s medijima.  

Zainteresovani studenti svoje prijave mogu dostaviti najkasnije do 28.10.2022. godine putem e-maila: n1dursun@gmail.com

Prijava treba da sadrži podatke o studentu, broj indeksa i broj mobilnog telefona.

Obuka je besplatna sa sve studente Univerziteta PIM.

Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat o učešću u obuci.

Vještine javnog nastupa Ljubomir Zuber