Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija:

“Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jest
doprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.


Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.


Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata.”