ZAVRŠENI IZBORI ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA PIM!

Univerzitet PIM ponosno predstavlja novi saziv Studentskog parlamenta!

Za predsjednika Studentskog parlamenta izabrana je Dajana Bašić.
Za zamjenika predsjednika izabrana je Sofija Pačariz.
Članovi Senata su: Sofija Pačariz i Tamara Dmitrović.
Član Upravnog odbora je Dajana Bašić.

Čestitamo!

Uspješna saradnja studenata i kvalitetna predstavnička tijela čine našu zajednicu jačom!