ERAZMUS RAZMJENA NASTAVNOG OSOBLJA SA UNIVERZITETOM U KORDOBI

Sedmica međunarodne razmjene nastavnog osoblja na Univerzitetu u Kordobi, 24-28. aprila 2023.

Profesori Univerziteta PIM, Predrag Raosavljević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu i Ljubica Janjetović, docent na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM, posjetili su Univerzitet u Kordobi u sklopu Erazmus razmjene nastavnog osoblja.

U sklopu aktivnosti međunarodne Erazmus razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta PIM i Univerziteta u Kordobi, profesor Predrag Raosavljević je održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kordobi. Predavanje je obuhvatilo mehanizme primjene evropskih konvencija u okviru Savjeta Evrope, sa sjedištem u Strazburu, čiji saradnik je profesor Raosavljević bio u periodu 2013-2018. godine.

Prigodnim izlaganjem, profesorica Ljubica Janjetović predstavila je fakultete i studijske programe Univerziteta PIM pred učesnicima Erazmus razmjene iz 7 različitih zemalja, uključujući domaćine i profesore Fakulteta za pravo i ekonomiju u Kordobi. Pored toga, profesorica je predstavila i grad Banja Luku, te kulturne i istorijske specifičnosti grada na Vrbasu.

Pored Fakulteta za pravo i ekonomiju, naši profesori su posjetili Fakultet humanističkih nauka i Fakultet za medicinu i zdravstvenu njegu, te obišli Univerzitetski kampus Rabanales u kome je smješten Politehnički fakultet. Obišli su njihove prostorije, biblioteke sa čitaonicama, laboratorije i upoznali se sa istorijom i kulturom grada i pojedinih fakulteta. Na fakultetima su ih dočekali dekani, koordinatori za međunarodnu saradnju i ostalo osoblje Univerziteta. Učešćem u razmjeni ostvarena su nova poznanstva i otvorene nove mogućnosti za međunarodnu saradnju Univerziteta PIM na svjetskom nivou.