Evaluacija nastavnog procesa – FB 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA

III godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Upravljanje Marketingom

prof. dr  Nikola Vojvodić

Odlučivanje u menadžmentu

prof. dr Dragan Đuranović

Finansijski menadžment

Doc. dr Dijana Kremenović

Međunarodno poslovanje

Prof.dr Ilija J. Džombić

Strateški menadžment

prof. dr Dragan Đuranović/ Doc. dr Željko Grublješić

Monetarna ekonomija

prof. dr Goran Kvrgić