POZIV SVIM DIPLOMIRANIM STUDENTIMA DA SE UČLANE U ALUMNI KLUB UNIVERZITETA PIM

Univerzitet za Poslovni inženjering i menadžment Banja Luka poziva svoje diplomirane studente da se pridruže Alumni klubu Univerziteta PIM.

Univerzitet PIM Banja Luka želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo s aspekta njihovih želja i potreba (studiranje ili pronalazak posla) već i njihovo razmišljanje o samom studiju (njihovi prijedlozi i primjedbe).

Bivši studenti mogu uticati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, uticati na profilisanje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta.

Moramo naglasiti važnost saradnje između fakulteta i preduzeća u kojima rade bivši studenti i to u smislu skretanja pažnje potencijalnim poslodavcima na zapošljavanje budućih diplomanata.

Stoga pozivamo sve diplomirane studente Univerziteta PIM da se učlane u Alumni klub.

Možete postati član popunjavanjem Obrasca za prijem u članstvo Alumni kluba studenata Univerziteta PIM, čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze Alumni organizacije utvrđenih pravnim aktima. Takođe, sve upite možete slati na e-mail adresu alumni@univerzitetpim.com.

OBRAZAC ZA PRIJEM U ČLANSTVO

Glavni ciljevi Kluba su:

– upostavljanje i održavanje veze između fakulteta i njegovih studenata nakon završetka studiranja;
– povezivanje svih nekadašnjih studenata kroz druženja i razmjenu iskustava; 
– razvijanje saradnje između fakulteta i preduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti; 
– razmjena stručnih i poslovnih informacija između članova udruženja; 
– promocija i unapređenje djelatnosti fakulteta;
– povezivanje Univerziteta PIM i poslovne zajednice;
– uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona;
– savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada Univerziteta i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu;
– pomoć pri zapošljavanju članova udruženja. 

Postani član Alumni kluba