POZIV SVIM DIPLOMIRANIM STUDENTIMA DA SE UČLANE U ALUMNI KLUB UNIVERZITETA PIM

Univerzitet za Poslovni inženjering i menadžment Banja Luka poziva svoje diplomirane studente da se pridruže Alumni klubu Univerziteta PIM. Univerzitet PIM Banja Luka želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo s aspekta njihovih želja i potreba (studiranje ili pronalazak posla) već i njihovo razmišljanje o samom studiju (njihovi prijedlozi i primjedbe). Bivši studenti mogu uticati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, uticati na profilisanje novih nastavnih planova…

Continue ReadingPOZIV SVIM DIPLOMIRANIM STUDENTIMA DA SE UČLANE U ALUMNI KLUB UNIVERZITETA PIM