DR JELENA KRULJ SA FINS U NOVOM SADU, PLENARNI PREDAVAČ NA KONFERENCIJI STED 2022 UNIVERZITETA PIM

Tema plenarnog predavanja dr Jelene Krulj na STED 2022: Food Waste and By-products as Potential Mycotoxin Biosorbents Dr Jelena Krulj is an engineer of food technology and a Research Associate at Institute of Food Technology, University of Novi Sad, Serbia. Jelena Krulj received both BSc (2010) and MSc (2011) degrees in Food Biotechnology from the Faculty of Technology, University in Novi Sad, Serbia. In 2019, she defended PhD thesis entitled: Potential biosynthesis of aflatoxin B1 in different species of Triticum spp. Her research is focused mainly on the quality and safety of plant based food products - microbiology and micotoxicology, characterization new…

Continue ReadingDR JELENA KRULJ SA FINS U NOVOM SADU, PLENARNI PREDAVAČ NA KONFERENCIJI STED 2022 UNIVERZITETA PIM

JULIJA ZUJENKOVA (ЮЛИЯ ЗУЕНКОВА) IZ MOSKVE PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2022

Čast nam je najaviti prvog plenarnog predavača (Julija Zujenkova) na XI međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2022 koja će se održati u Trebinju u hotelu Leotar, od 2. do 5. juna 2022. godine. PhD Julija Zujenkova, (Зуенкова Юлия Александровна, doktor nauka iz oblasti poslovne administracije u medicini i zdravstvu), sa Ruskog univerziteta "Narodno prijateljstvo" (Российский Университет Дружбы Народов (РУДН)), učestvovaće na STED 2022 kao plenarni predavač na otvaranju konferencije. Profesorica Zujenkova koordinator je i organizator zdravstvene zaštite u Naučno-praktičnom centru za medicinsku radiologiju, Departman za zdravstveni menadžment i javno zdravlje na Ruskom univerzitetu narodnog prijateljstva i obavlja funkciju zamjenika…

Continue ReadingJULIJA ZUJENKOVA (ЮЛИЯ ЗУЕНКОВА) IZ MOSKVE PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2022