SIMULACIJA SUĐENJA – TAKMIČENJE STUDENATA PRAVNIH FAKULTETA U BIH

Takmičenje u simulaciji suđenja studenata Pravnih fakulteta iz BiH na Univerzitetu PIM 29.3.2022.

Poštovani studenti,

Udruženje „Ja bih u EU“ zajedno sa Omladinskim resursnim centrom, uz finansijsku podršku Evropske unije, implementira projekat „Mladi za vladavinu prava”. U sklopu projekta održaće se takmičenje u simulaciji suđenja studenata Pravnih fakulteta iz BiH. Takmičenje i simulacija suđenja biće održani 29 marta 2022. s početkom u 13 časova u amfiteatru Univerziteta PIM, uz učešće stručnih mentora. U takmičenju će učestvovati 10 studenata sa različitih pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, uključujući studente Pravnog fakulteta Univerziteta PIM.

Cilj akcije je podrška i jačanje organizacija civilnog društva u njegovanju demokratske kulture poboljšanjem njihovog znanja i participativne uloge u promociji, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i prioriteta EU kao i pitanja demokracije u Bosni i Hercegovini.

Projekat “Mladi za vladavinu Prava – LAB” okuplja zainteresovane, aktivne mlade koji žele učiti i naučiti nešto više o ovoj temi. Mladi su kroz različite aktivnosti poput panela, diskusija, snimanja modula i priča pokazali svoje znanje, ali i iskazali nedoumice kada su u pitanju pravosudni sistem BiH, sudski postupci i vladavina prava.

U prilogu se nalazi priručnik “Vladavina prava – LAB” koji je napravljen u sklopu ovog projekta u saradnji sa Udruženjem žena sudija u BiH, a sve dosadašnje aktivnosti i informacije o projektu možete pronaći na web stranici Udruženja „Ja bih u EU“ https://jabiheu.ba/

Simulacija suđenja